Regler för HiFiForum.nu 

För HiFiForum.nu finns regler att följa. Dessa är uppdelade 
i två avdelningar: allmänt och företag. Vi råder alla att läsa
båda avdelningarna för de gäller för samtliga medlemmar
Moderering är inget vi på HiFiForum.nu vill hålla på med. Vi vill att medlemmarna skall förstå och respekterar reglerna här nedan.

§1 Allmänt 

§.1 Medlemskap, medlemsuppgifter - på HiFiForum.nu
Tänk på att ha en aktuell mailadress i din "profile". 


Emailadressen är det viktigaste medlet Administratörerna har för att få kontakt med medlemmar. §.2 Flera användarnamn för en person Det är inte tillåtet för privatpersoner att ha mer än ett användarnamn på HiFiForum.nu. Näringsidkare är undantaget. §.3 Medlemmars knytning till Företag En medlem som jobbar på alternativt driver ett (hifi)företag skall skriva det i sin signatur under "User Profile". §.4 "Avatar"/Signature För att HiFiForum.nu skall vara tydligt och inläggen skall vara lätta att läsa har vi en regel för hur Avataren/Signaturen skall vara utformad. Den får max innehålla tre rader,
skall vara skriven med [size=1] i svart eller grått och kan innehålla länkar. Den får dock inte innehålla bilder, annonser eller animationer. Är man kopplad till HiFi-branchen skall den innehålla information om kopplingen,
Ex. Driver företaget ABC, eller Jobbar för XYZ.

§.5 Försäljning, reklam och systematisk marknadsföring.
Enträget propagerande för en viss produkt oavsett om man är knuten till ett företag eller 
inte blir i längden väldigt tråkigt och tjatigt. På HiFiForum.nu sker reklam enbart via banners. Vi
har det på det viset för att forumet skall vara lättläst och inte bli översållat med reklam. Det 


är ju trots allt diskussionerna som skall stå i fokus. Administrationen av reklamen sköts av Admin. Reklam på andra ställen än de av Admin rekommenderade skulle göra forumet svårläst och är därför inte tillåtet. Som exempel kan nämnas att reklam inte hör hemma i en medlem's avatar (/signatur).
Försäljning sker under vår köpes/bytes/säljes -avdelning och inte inne på forumen.

§.6 Tydliga subjects
Skriv ett tydligt subject (rubrik) så att man enkelt kan 
förstå vad tråden handlar om.
	§.6.1 Lyfta trådar
	Intressanta trådar behöver inte lyftas.
		§.6.1.1 Lyfta trådar under säljes/köpes
		Säljes- och Köpes-trådar får lyftas men inte 
		oftare än 1 gång per dygn.
	§.6.2 Stay on Topic
	Det är inte tillåtet att driva iväg i trådarnas ämne.
	Starta en ny tråd istället. Off Topic kan godkännas 
	om skaparen av tråden godkänner det eller om hela 
	diskussionen ändrar riktning. Rekomendationen är 
	ändå att skapa en ny tråd (med tydlig subjekt/rubrik).

§.7 Inlägg för den goda stämningens skull
Inlägg på HiFiForum.nu skall inte förstöra den goda 
stämningen. Vi är här för att lära oss, och hjälpa andra.

§.8 Blå färg
Blå färg är reserverad för moderatorer och administratörer
i inlägg.

§.9 Påhopp
Att skriva om en person i nedsättande ordalag tolereras 
inte, oavsett om det gäller en medlem på HiFiForum.nu eller ej. 
	§.9.1 Påhopp - personliga
	Ett publikt forum är fel ställe. Gör upp per 
	mail, PM eller telefon.
	§.9.2 Påhopp - på hifimärken
	Ett ständigt jagande efter "hatmärken" tillåts inte.
	§.9.3 Påhopp - företag
	Att skriva om ett företag eller organisation i nedsättande 
	ordalag tolereras inte, oavsett om det är en sponsor/bannersannonsör 
	på HiFiForum.nu eller inte. Vi vill inte bli utnyttjade i konflikter oavsett   
	om det är en förhandling eller en tvist. 
§.10 Gruppköp på HiFiForum.nu
HiFiForum.nu stöder att medlemmar slår sig samman och handlar ihop för 
eget bruk. En förutsättning är dock att man håller sig till gällande
lagstiftning. Det är inte OK att använda HiFiForum.nu för företagsliknande
former eller för att bedriva förtäckt importverksamhet.
För företag hänvisas till §2.
Innan HiFiForum.nu används som kommunikationskanal
för denna typen av gruppköp skall Admin vara kontaktade och ha gett sitt godkännande

§.11 Orättvist behandlad?
Admin utformar reglerna samt har sista ordet i hur dessa skall efterlevas
och tolkas. Tycker du att det modereras felaktigt så använd PM eller maila
till någon i ledningen. Diskussion angående moderering accepteras inte 
i officiella trådar.

§.12 Språk på HiFiForum.nu
	§.11.1 Svordomar, könsord
	Svordomar, könsord och andra olämpliga uttryck tillåts 
	ej på HiFiforum.nu.
	§.11.2 Anmärkningar kring svenska språkets användning
	Anmärkningar kring svenska språkets användning som inte 
	faller inom ramen för det ämne som diskuteras (t.ex 
	rättstavning), är inte tillåtna.

§.13 PM- och mail-funktionen
HiFiForum.nu har en PM och en mail-service för sina användare. Man kan själv
påverka huruvida medlemmar kan maila till den adress man angivit i ansökan


genom att markera sitt val under profile. Vare sig PM eller mailfunktionen får

användas för gruppmail/PM utan Admins tillåtelse.
§.14 Alkohol och droger - Detta är ett HiFiForum
Alkohol och droger diskuteras inte på HifiForum.nu.
§.15 Politik och religion - Detta är ett HiFiForum
Politik och/eller religion berör oss alla men det kan knappast klassas som tillhörande tillhörande HiFi-området.
Därför är det bättre att dessa ämnen hanteras på forum som är ämnade för dessa frågor och inte här hos oss. 

§.16 Sex och våld - Detta är ett HiFiForum
Sex och våld diskuteras inte på HiFiForum.nu
§.17 Olagligheter - Detta är ett HiFiForum!
På HiFiForum.nu låter vi bli att sprida olagligheter, tex hur man smiter från tullavgifter vid import av varor.

§.18 Avstängning
Avstängning är ett sista led i att upprätthålla reglerna på HiFiForum.nu och inget vi gärna använder.  

Avstängningsförfarandet är enl. följande; Först söker Admin eller en moderator kontakt per PM, mail eller i en tråd
för att reda ut eventuella frågetecken. Om det inte går att hitta en lösning träder vårt semesterkoncept in. 
Semesterkonceptet innebär att den första semestern från HiFiForum är på en månad eller mindre. Det innebär att
medlemmen inte kan skriva eller använda den service som hififorum erbjuder under semesterperioden. I slutet på   
semesterperioden får medlemmen tillträde till HiFiForum igen om ett mail skickas till postmaster med begäran om återinträde.
Om semesterkonceptet behöver användas igen för samma medlem förlängs semestertiden till sex månader och en 
diskussion om återinträde kommer att föras om återinträdesbegären skickas via mail till postmaster.
   
Blir det aktuellt med en tredje semesterperiod är det dags att fundera på om medlemskap på HiFiForum är rätt.

§2 Företag och andra knutna till HiFi-branchen. 

HiFiForum.nu välkomnar företag/forum/tidningar/... knutna till HiFi-branschen till oss!
Men för att det skall flyta smidigt så har vi några extra regler att beakta för användare med
branschanknytning.

§.1 Flera användarnamn och inlägg i samma tråd
Företag har rätt att ha mer än ett användarnamn. Det är dock ej 
tillåtet att använda båda i samma tråd.
§.2 "Avatar"/Signature
Användare som har knytning till Företag/forum/tidningar/... i HiFi-branschen skall 
ange detta tydligt i sin avatar/signatur.

§.3 Butikshyllan för tillverkare och handlare.
Butikshyllan är ett forum som riktar sig främst till branchanslutna, dvs. tillverkare och försäljningsställen för HiFi.
Här kan ni göra reportage om era egna produkter och trådar om tex lanseringar, demos samt andra aktiviteter ni håller på med.
Tillfälliga erbjudanden och/eller bildreportage från spännande besök ni gör passar också in här. Här kan ni ge all den information 
om era egna produkter som skulle betraktas som reklam på de andra forumen.

Ej branchanslutna medlemmar kan välja att starta trådar här om de önskar involvera handlare/tillverkare på ett sätt som kan uppfattas 
som reklam på de andra forumen. 

§.4 Företag på HiFiForum.nu
Innan ett företag/forum/tidning/... söker medlemskap på HiFiForum.nu skall de kontakta Admin/Postmaster.
	§.4.1 Privatpersoner
	Användare med anknytning rill HiFi-branschen skall hantera alla medlemmar med respekt vid 
	diskussioner och meningsskiljaktigheter.
	§.4.2 Sälja
	Användare med anknytning till HiFi-branschen skall inte "till varje pris sälja i varje tråd". Det blir 
	väldigt tjatigt och skapar en tråkig stämning.
	§.4.3 Tycka om andras produkter
	Användare med anknytning till HiFi-branschen skall inte skriva raljerande om andras produkter.